Per a pares i mares, joves i educadors

foto-flyer

“Mare, amiga, educadora, estricta, col·lega, propera, indiferent… Com haig de ser?”
“No puc parlar amb el meu fill, ni tan sols em mira”
“’Ets una pesada!’ És l’únic que em diu la meva filla en tot el dia”
“La mare no m’entén. Em jutja i em tracta com si encara fos una nena”
“A casa estem en guerra. Vull que torni la pau”
“La classe se m’ha descontrolat. Els alumnes no fan cas de res”
“No escolten, ni paren atenció… Què puc fer?”

Restablim la connexió!

Pares, mares i educadors volen el millor per als fills i alumnes, però sovint desconeixen o dubten del seu potencial per educar-los. Tots necessiten comunicar-se i fer-se entendre, però no saben com fer-ho i la connexió falla.

La relació entre pares i fills, sobretot adolescents, és cada vegada més difícil. Sovint es diu que pares i fills no saben parlar… Sobretot el que no saben és escoltar-se, falla la comunicació emocional. A l’escola, els educadors s’enfronten també amb les mateixes dificultats.

L’acompanyament en l’educació emocional proporciona eines perquè es puguin conèixer millor com a persones, construint així una relació més tranquil·la, sòlida i equilibrada. Amb aquest procés, els pares i mares aprenen a entendre, educar i motivar els fills, i a posar-los límits; i els fills, a descobrir el que volen i a expressar-ho sense enfrontament.

Ofereixo una metodologia pròpia d’acompanyament, sobre la base de la psicoteràpia humanista gestalt, el coaching i la teràpia sistèmica (constel·lacions familiars).

Et convido a conèixer una altra manera d’educar, des del retrobament del propi potencial i la pròpia capacitat amorosa.

T’hi acompanyo!

Què aconseguiràs

 • Prendràs consciència de tot allò que et permet o t’impedeix tenir una relació saludable amb fills i/o alumnes.
 • Trobaràs el teu potencial per afrontar problemes quotidians amb més confiança.
 • Adquiriràs eines per resoldre situacions dificultoses o conflictives, a casa o a l’aula.

Recomanat per a…

 • Pares i mares, tant de famílies tradicionals, com monoparentals, homosexuals, d’adopció i d’acollida.
 • Adolescents i joves
 • Educadors
 • Escoles i centres educatius
 • Associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA)

Sessions

Cada servei té una freqüència diferent, segons la demanda i la necessitat del teu procés: pot ser setmanal, quinzenal, mensual o puntual:

 • Individuals: 60 min
 • Familiars: 80 min
 • Constel·lacions familiars individuals: 80 min
 • Tallers i cursos vivencials (diversos formats)