Per a empreses i organitzacions

Necessites…

augmentar la motivació?

millorar el clima laboral?

afavorir una millor comunicació?

aconseguir un lideratge més efectiu?

guanyar eficiència?

generar més confiança?

 

“Les normes que governen el món laboral estan canviant. Avui no només se’ns jutja pel més o menys intel·ligents que puguem ser ni per la nostra formació o experiència, sinó també per la manera en què ens relacionem amb nosaltres mateixos o amb els altres.” Daniel Goleman, autor d’Intel·ligència emocional

 

Intel·ligència emocional, n. f. Capacitat d’una persona de reconèixer i entendre els estats anímics propis i aliens, que n’afavoreix l’automotivació i el treball en equip. TERMCAT


uowvwz9dy6w-remi-walle

Saber comunicar i escoltar, reconèixer les emocions i aprendre a gestionar-les, prestar atenció a les necessitats dels membres del teu equip, comunicar-se de forma assertiva, comprendre els sentiments dels altres, adoptar una actitud empàtica… En tot això es basa la intel·ligència emocional.

Per tant, saber-la aplicar a l’empresa i organitzacions és clau, tant per exercir un bon lideratge com per afavorir un bon clima entre els empleats, i entre aquests i l’equip directiu, la qual cosa afavorirà l’èxit.

 I com? La intel·ligència emocional a l’empresa ha de passar per la pròpia persona, pel propi desenvolupament personal, perquè es conegui un mateix i busqui la millora contínua. La millora comença des de cadascú i va cap als altres i cap a l’empresa o organització.

 

Beneficis d’aplicar la intel·ligència emocional

  • Millora la motivació
  • Millora el clima laboral
  • Redueix l’estrès, i per tant, l’absentisme laboral
  • Millora la comunicació a l’empresa
  • Afavoreix una millor percepció de si mateix com a persona i a la feina
  • Afavoreix el treball en equip
  • Possibilita i facilita els processos de canvi
  • Augmenta l’eficiència i l’eficàcia de persones i els equips
  • Es reforça el lideratge
  • Millora la rendibilitat de l’empresa

 

Serveis

formacio-pares-i-mares– Tallers a mida, bàsicament vivencials, mitjançant exercicis grupals i individuals, i breus anotacions teòriques.

– Sessions individuals.  Ofertes també a les persones assistents als tallers que necessiten treballar algun aspecte o dificultat específica.

Utilitzo una metodologia pròpia, sobre la base de la psicoteràpia humanista gestalt, el coaching, la teràpia sistèmica (constel·lacions familiars) i la pràctica de l’atenció plena (mindfullness).