La frustració

S’entén per frustració el sentiment que ens sobrevé quan no hem pogut aconseguir les nostres expectatives o il·lusions. La disjuntiva és haver de prescindir de les il·lusions, per ser feliç, o bé poder mantenir-les sense que ens enfonsem si no ho aconseguim? La tolerància a la frustració depèn en bona mesura de la personalitat de cadascú. … More La frustració